HomeClubOrganisatieDagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

De voorzitter

De voorzitter van de club ziet toe op de goede werking, organisatie en structuur van de club. Hij bewaakt de visie en de missie van de club, en doet dit zowel voor de senioren als voor de jeugd. Vermits hij ook verantwoordelijk is voor de implementatie van de visie:

  • organiseert hij tweewekelijks een bestuursvergadering en zit die voor.
  • garandeert hij binnen het Dagelijks Bestuur de financiële onafhankelijkheid voor de jeugd.
  • organiseert hij op regelmatige basis een vergadering met de verantwoordelijken voor het jeugdbeleid.
  • onderhoudt hij de contacten met de sponsors.
  • ziet hij toe op de ontwikkeling en implementatie van het jeugdbeleid, via de sporttechnische commisie. Hij neemt ook de eindbeslissing over de aanstelling van coördinatoren en trainers. 
Raad van bestuur = dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur vormt ook het Dagelijks Bestuur van Stormvogels Haasrode, kortom "bestuur" genoemd. Het bestuur zet de algemene lijnen van de werking van de club uit en stuurt die werking aan, door middel van cellen die onder de bevoegdheid van een van de bestuursleden staan. 

Het bestuur bestaat uit 6 personen:

Het sportief beleid wordt uitgetekend in de sporttechnische commissie.

De ombudsman

De ombudsman is de vertrouwenspersoon in de club. Hij is een aanspreekpunt en bemiddelaar bij conflicten. Om zijn onafhankelijkheid te waarborgen staat hij buiten de hierarchie in de organisatie. 

Je kan je richten tot de ombudsman met allerlei vragen, opmerkingen, suggesties, klachten… over alles wat met de club te maken heeft en die je liever niet dadelijk met het bestuur wenst te bespreken. Dit kan dus gaan over zowel sportieve als niet-sportieve aangelegenheden. Je kan de hulp van de ombudsman inroepen
  • als je niet weet tot wie je te richten met je vragen, 
  • als je hulp nodig hebt bij het oplossen van (kleine of grote) problemen, 
  • als je hulp nodig hebt om zaken aan te kaarten bij bestuur of trainer
Het clubbestuur gaat ermee akkoord dat de ombudsman bemiddelt in bepaalde probleemresultaten.Dit gebeurt steeds met de nodige discretie en in vertrouwen, onafhankelijk van het bestuur. Alleen per uitzondering en steeds in samenspraak met jou zal de(onder) voorzitter of sportief verantwoordelijke betrokken worden bij het zoeken naar een oplossing. Contacteer de ombudsman en hij zal een afspraak met jou maken. Hij doet dit om te vermijden dat meningsverschillen of problemen behandeld worden via email of sms. 

Dagelijks bestuur

Sociale ondersteuning

Sociaal medewerker
0477/84.75.83

Met dank aan onze hoofdsponsor:

onze grote sponsors

sdworx

 

brain2

gezel

hyundai

En aan onze andere sponsors:

Go to top