HomeClubOrganisatieSportief beleid

Sportief beleid

De sporttechnische commissie

De sporttechnische commissie is verantwoordelijk voor het sportieve beleid van Stormvogels Haasrode en de bewaking ervan op korte en lange termijn. Ze is als volgt samengesteld:
 • de voorzitter
 • de TVJO
 • de sportieve adviseurs

Deze commissie komt driemaandelijks samen om het sportieve beleid van de club te bespreken, te evalueren en eventueel bij te sturen. De comissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de club.

De jeugd is in deze commissie vertegenwoordigd door de TVJO.

Er is ook regelmatig overleg in functie van een vlotte doorstroming en samenwerking tussen de 4 seniorenploegen.

Daarnaast is de commissie versterkt met adviseurs, die hun sportieve kennis en visie langs deze weg ter beschikking stellen van de club.

Het doel van deze commissie bestaat uit:

 • het ontwikkelen, toepassen en bewaken van de voetbal- en opleidingsvisie van de club
 • het waken over de doorstroming van de eigen jeugd naar het A-team
 • het waken over de profielen van de trainers (jeugd en senioren) 

De TVJO

De TVJO is verantwoordelijk voor het sportieve beleid van de jeugdopleiding (van U6 tot en met U21) en wordt daarin bijgestaan door de sportieve adviseurs en door de coördinatoren onder-, midden- en bovenbouw.

De TVJO is in eerste instantie een people manager, die de sportieve jeugdvisie van de club kan uitdragen naar de coördinatoren en trainers. Hij heeft het morele gezag om een uniforme lijn op te leggen.

Het takenpakket van de TVJO omvat:

 • de aanstelling en opvolging van de jeugdcoördinatoren, na overleg met de sportieve adviseurs en goedkeuring door de (jeugd)voorzitter en het Dagelijks Bestuur.
 • de aanstelling en opvolging van de jeugdtrainers, in overleg met de coördinatoren en goedkeuring door de (jeugd)voorzitter en het Dagelijks Bestuur.

Dit omvat ook de trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen en cursussen.

 • het opstellen en opvolging van een jeugdleerplan en ziet erop toe dat dit wordt uitgevoerd.
 • het opstellen van een trainingsschema
 • het indelen van de ploegen, in overleg met de coördinatoren en trainers. Daarbij zorgt hij voor uniformiteit binnen en tussen de ploegen. 
 • aanspreekpunt voor de ouders inzake sportieve aangelegenheden. 
 • de organisatie van de jaarlijkse jeugddetectiedagen.

Om voeling te houden met de dagelijkse werking woont de TVJO op heel geregelde basis trainingen en wedstrijden bij.

Op die manier kan hij de evolutie van de spelers na dichtbij opvolgen en erop toezien dat de trainers de leerplannen opvolgen en uitvoeren. Om de lijnen van het sportief beleid te communiceren belegt de TVJO regelmatig vergaderingen met de sportieve commissie. 

De trainers

De coördinatoren zitten op regelmatige basis samen met de trainers. De trainers zijn de laatste link tussen het sportieve beleid en onze spelers en voeren het beleid letterlijk op het veld uit.  De trainers zijn ook het eerste aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen. 

De club erkent het belang van goed opgeleide trainers, daartoe stimuleert het bestuur de opleiding en bijscholing van onze trainers financieel. Door het inzetten van ervaren en/of gediplomeerde trainers kunnen wij de spelers een zo ruim mogelijke technische en tactische vorming te garanderen.

Medische ondersteuning

Naats technische ondersteuning via de coördinatoren krijgen de trainers medische ondersteuning. De club beschikt hiervoor over een kinesist(e) en een sportmedisch verantwoordelijke.

De afgevaardigden

Elke trainer wordt bijgestaan door een afgevaardigde. Dit laat de trainers toe om zich grotendeels met het sportieve bezig te houden. Administratieve taken en de organisatie van de meer mundaine beslommeringen, zoals het opruimen van de kleedkamers, worden toevertrouwd aan de afgevaardigde. De afgevaardigde heeft ook een sociale rol en fungeert naast de trainer als aanspreekpunt voor spelers en aanverwanten. 
Coördinatoren

Coördinator onderbouw
0484/618034
Coördinator middenbouw
0499/72.79.25
Coördinator middenbouw
0485/746232
Coördinator bovenbouw
0474/72.35.58

Medische ondersteuning

Sportmedisch verantwoordelijke
 
 
 

Met dank aan onze hoofdsponsor:

onze grote sponsors

sdworx

 

brain2

gezel

hyundai

En aan onze andere sponsors:

Go to top