HomeContactKst. HaasrodeVoetbalongeval

Vooreerst wensen wij je van harte een goed herstel!

Wanneer je dit nog niet gedaan hebt, vul dan eerst het formulier met de gegevens van het ongeval in.  

Laat het aangifte ongeval formulier invullen door de eerst behandelende dokter.

Wanneer je beide aan de club terugbezorgt, stuurt de club het aangifte ongeval formulier door naar de K.B.V.B.
Na ontvangst bezorgen we je de opening van het dossier en een attest van genezing. De dokter moet dit formulier invullen bij datum herspelen en/of na genezing en herstel (vaak vallen deze data samen). Je moet dit onverwijld aan de contact persoon voor ongevallen bezorgen en uitsluitend aan hem. Zonder bewijs “datum herspelen” speel je alleen op eigen risico. Om je hierbij te helpen verbiedt de club je te spelen tot het tegendeel door de dokter is betekend! Wees hierin niet nonchalant en voorkom onnodige procedures! De dokter mag ook een eigen attestbriefje invullen met datum van herspelen en/of genezing en herstel. Je moet dan niet meer speciaal naar de geneesheer om het bondsdocument te laten invullen!!!

Met al je rekeningen van dokter, kine, kliniek, ... ga je naar de mutualiteit en daar vraag je een formulier voor de afrekening van het voetbalongeval. Voor rekeningen van de apotheker volstaat een ontvangstbewijs. Bezorg dit formulier van de mutualiteit en eventueel het bewijs van de apothekersrekening samen met het attest van genezing ( meestal zal je dit reeds afzonderlijk hebben bezorgd ) aan de contact persoon voor ongevallen.


We sturen de formulieren door naar de K.B.V.B. Nadien ontvangen wij de afrekening van de K.B.V.B. met hun tegemoetkoming in je voetbalongeval. Deze tegemoetkoming wordt je door ons uitbetaald op je bankrekening wanneer wij het bedrag op het credit van onze rekening terugvinden. 


De K.B.V.B. zal nooit alle kosten terugbetalen (zie rubrieken terugbetaling). Voor een meer volledige tegemoetkoming kan je daarom een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten.
De Belgische Voetbalbond betaalt kine slechts terug onder volgende voorwaarden:

  1. Indien de geneesheer op de officiële aangifte reeds kine aanvraagt.
  2. Als dat niet gebeurde, dan moet er een doktersvoorschrift met aanvraag voor kine door ons opgestuurd worden (voor gewone letsels betekent dit een maximum van 9). Bezorg dat voorschrift op de dag zelf nog! De aanvangsdatum is belangrijk!
  3. Voor bijkomende zittingen moet je ons een kopie van het medisch voorschrift bezorgen vóór het begin van de nieuwe reeks.

Met dank aan onze hoofdsponsor:

onze grote sponsors

sdworx

 

brain2

gezel

hyundai

En aan onze andere sponsors:

Go to top