Financiering

Hoeveel bedraagt de investering?

Ik doe mee …

De kostprijs voor de nieuwe kleedkamers wordt geraamd op 455.000 euro. De financiering hiervan zal gebeuren door een combinatie van eigen vermogen (50.000 euro), crowdfunding (300.000 euro), sponsoring en bijdrage gemeente (de rest). De opbouw van het eigen vermogen is reeds enkele jaren geleden ingezet. Zo werd het lidgeld verhoogd en de spelerskosten verlaagd. We merken ook stijgende kantine-inkomsten.

Waarom de leden om een lening vragen? 

Is dit niet een investering die door de gemeente moet worden gedragen?

We kunnen van het gemeentebestuur niet verwachten dat het de volledige kosten van het project draagt. Er zijn immers ook tal van andere investeringen in de gemeente nodig. Vandaar de gecombineerde financiering van eigen vermogen, crowdfunding en sponsoring/gemeente.

Waarom nu de crowdfunding al opstarten?

We maken ons sterk dat het bedrag van 100.000 euro uit sponsoring en gemeenschapsgeld haalbaar is. Via de crowdfundingsactie vragen we een engagement van de leden om geld aan de club te lenen. We zijn van mening dat dit de betrokkenheid van de leden bij de club nog verder zal bevorderen. Het is bovendien de bedoeling om het geld van de leden pas op te vragen van zodra er zekerheid is over het totaalbudget en over de bouwvergunning.

Hoeveel geld wenst de club op te halen?

Het bedrag dat de club via crowdfunding wil ophalen, is vastgelegd op 300.000 euro. Een hoger bedrag zou niet verantwoord zijn aangezien de club het geleende bedrag aan de investeerders moet kunnen terugbetalen. Het bedrag van 300.000 euro is berekend op een veilige marge op basis van het operationeel resultaat.

Wat is het minimumbedrag dat ik kan inleggen?

Om de administratieve inspanning rond de crowdfunding niet te groot te maken, wenst de club een inleg van minimum 1.000 euro.

Welk rendement geeft de club?

De club biedt een brutorente van 2,5%. Momenteel bedraagt de roerende voorheffing 25%. De mogelijkheid bestaat dat de club die zelf afhoudt van de rentebetaling en zelf doorstort naar de staat.

Wanneer betaalt de club de lening terug?

De terugbetalingstermijn is vastgelegd op 15 jaar. De eerste drie jaar wordt alleen rente terugbetaald, daarna, één keer per jaar, annuïteiten.

rente grafiek

Als ik geld investeer in de club, wat is de zekerheid dat de club mij kan terugbetalen?

We zijn steeds een financieel gezonde club geweest, die zich nooit in financiële avonturen heeft gestort. De nodige marge op het jaarbudget wordt voorzien om te kunnen terugbetalen. De prioriteit van de club is de geleende bedragen te kunnen terugbetalen. In noodgeval wordt verder bespaard op het budget van de eerste ploeg.

Wil je mee doen aan de crowdfunding, of heb je nog een vraag of een opmerking? Laat het ons weten.

Met dank aan onze hoofdsponsor:

onze grote sponsors

sdworx

 

brain2

gezel

hyundai

En aan onze andere sponsors:

Go to top