HomeNieuwe infrastructuurInfovergadering

Infovergadering

Een doordeweekse dinsdagavond in Blanden

Ik doe mee …

Nu ja, doordeweeks… Enkele tientallen belangstellenden, onder wie heel wat spelers van het eerste elftal, verzamelen in de kantine van Haasrode voor de tweede infoavond in verband de nieuwe infrastructuur.

De Stormdouches

Voorzitter Steven Van Hoorebeke stelt de werkgroep StormDouches, die zich de afgelopen weken over het dossier heeft gebogen, voor en overloopt de agenda van de avond. Hoewel het totaalconcept (kleedkamers + kantine) niet meteen kan worden gerealiseerd, wordt het belang van een totaalvisie benadrukt. De jaarlijkse elektriciteitskost bedraagt momenteel 11.000 euro per jaar. Mede door de realisatie van de plannen kan dat bedrag verlaagd worden. Onder meer door het gebruik van zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen, is het de bedoeling de energiefactuur te laten dalen.

Verdwijnt de parking?

Er wordt uitvoerig stilgestaan bij het supprimeren van de parking. Omwille van beperkingen inzake ruimtelijke ordening (lees: tot welke diepte kan worden gebouwd) is het immers de bedoeling om de nieuwe kleedkamers op te trekken op de huidige parking. Behalve het juridische aspect, speelt ook de veiligheid een belangrijke rol in deze beslissing. Zeker op drukke wedstrijddagen is de toestand op de parking risicovol. Draaien en keren, manoeuvreren en de aanwezigheid van heel wat jonge, onvoorspelbare, spelertjes, is geen ideale combinatie. Op de site zouden alleen enkele parkeerplaatsen voor andersvaliden worden behouden. Andere bezoekers worden verwezen naar de parking aan het kerkhof en aan de straatkant tussen het kerkhof en de toegangspoort van de site. Met de gemeente wordt bekeken om het voetpad te herleggen en dwarse parkeerplaatsen in dat stuk te voorzien. Het gedeelte van de Kartuizerstraat tussen de toegang van de site en het T-kruispunt zou bij voorkeur parkeervrij worden gemaakt. Wel is het de bedoeling om aan de toegangspoort een kiss-en-ridezone te realiseren.

Financiering

Belangrijk aspect is de financiering van het project. De kostprijs van de nieuwe kleedkamers wordt geraamd op 455.000 euro, zonnepanelen inbegrepen. Verwacht wordt dat de club eind 2017 een eigen vermogen van ca. 50.000 euro zal hebben opgebouwd. Via een crowdfundingsactie bij de leden en andere sympathisanten wordt gemikt op een inbreng van 300.000 euro. Voor het resterende bedrag wordt gerekend op de gemeente en op sponsoring. Wat de gemeente betreft, heeft een delegatie van de werkgroep eerder die dag een onderhoud gehad met het college van burgemeester en schepenen. Vermits het investeringsbudget van de gemeente vastligt tot eind 2018 is daar voorlopig weinig ruimte. Wel zal worden bekeken of alle ingeschreven budgetten helemaal zijn opgenomen of niet. Het zal aan het volgende gemeentebestuur (in oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen) zijn om langetermijnengagementen aan te gaan.

Tijdens de informatieavond was er ook ruimte voor vragen. Volgende vragen werden beantwoord tijdens de vergadering

Toegankelijkheid voor andersvaliden

Vooreerst blijven enkele parkeerplaatsen op de site beschikbaar voor andersvaliden met een geldige parkeerkaart. De kleedkamers op de gelijkvloerse verdieping zijn eveneens toegankelijk. Wanneer, in een tweede fase, de nieuwe kantine kan worden gerealiseerd, wordt een hellend vlak voorzien. Het is immers de bedoeling om de kantine wat hoger te bouwen om het zicht op de twee terreinen te optimaliseren.

Kleedkamer voor de seniors 

Een tweede vraag betrof de mogelijkheid om twee kleedkamers samen te nemen voor een seniorsploeg. In principe biedt een kleedkamer plaats voor 16 spelers. Of een ‘doorgang’ kan worden voorzien tussen twee kleedkamers om de ruimte te vergroten, wordt bekeken. Er wordt gesuggereerd om een ‘valse deur’ te maken, die makkelijk weg te nemen is om een doorgang te maken.

Opbergruimte

Waar is er ruimte voorzien voor ballen, trainingsmateriaal, en dergelijke? De opbergruimte kan worden gerealiseerd in de oude kleedkamers, vermits die tijdens en na de realisatie van fase 1 blijven bestaan. Wanneer fase 2 wordt gerealiseerd, wordt in bergruimte voorzien.

Vergaderzaal

Is er ruimte voor een vergaderzaal? De huidige vergaderzaal in de kantine blijft behouden. Wanneer de tweede fase wordt gerealiseerd, komt de vergaderzaal eveneens in dit deel van het bouwproject.

Timing

Vooraleer een bouwaanvraag in te dienen, moet er klaarheid komen over de financiering en worden de bouwplannen, waar mogelijk, aangepast, aan de opmerkingen die uit de feedback naar voren komen. Wat de financiering betreft, wordt een antwoord van de gemeente op de vragen/noden van de club verwacht op 4 juli. De club hoopt de bouw nog dit najaar te kunnen aanvatten zodat de nieuwe kleedkamers zeker klaar zijn voor de start van het seizoen 2018-2019. De politici zouden de nieuwe kleedkamers nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 kunnen komen inhuldigen…

Neutrale zone 

Na de infoavond, kwam nog een bekommernis aan het licht: de neutrale zone en de veiligheid van de scheidsrechters. In de huidige plannen – met een uitgang van de kleedkamers aan de zijkant, is dit mogelijk nog een probleem. De ruimte tussen de uitgang van de kleedkamers en de zone waar supporters kunnen staan, bedraagt niet de vereiste drie meter. Dat probleem kan op twee manieren worden opgelost: ofwel worden bij wedstrijden (nadar)hekken geplaatst ofwel wordt een bijkomende deur voorzien aan de achterzijde van de kleedkamers.

Met dank aan onze hoofdsponsor:

onze grote sponsors

sdworx

 

brain2

gezel

hyundai

En aan onze andere sponsors:

Go to top